همکاری آموزشی

تدریس در به آموزش

به آموزش، دانشگاهی آنلاین است که آموزش‌های کاربردی و مورد نیاز دانشجویان را ارائه می‌دهد. در همین راستا تلاش برای تدرس دوره های آنلاین توسط مدرسان و دانشجویانی که توانائی تدریس را دارند صورت پذیرفته تا اطلاعات نرم افزارها به همراه آموزش های لازم در اختیار دانشجویان قرار گرفته و تمام دانشجویان بهرمند این خدمات گردند.


درج اطلاعات فردی همکاری آموزشی

فیلد های علامتگذاری شده مورد نیاز است.

  • 6-حوزه تخصصی تدریس

  • انواع فایل های مجاز: txt,doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,zip | اندازه حداکثر فایل: 2MB