همکاری اجرائی

jobs

 

با توجه به داده هایی که شما در فرمی که در ادامه آمده است وارد می نمایید، از طرف مجموعه به آموزش، اقدامات لازم جهت ادامه مسیر جذب همکار، انجام خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به اهمیت کیفیت کار و تقاضاهای زیاد در حوزه کاری، مدارک پرسنل مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت اقدامات لازم برای عقد قرارداد صورت می پذیرد. امید است این سایت راهگشای کاری دوستان درخواست دهنده باشد.درج اطلاعت فردی همکاری اجرائی

فیلد های علامتگذاری شده مورد نیاز است.


  • انواع فایل های مجاز: txt,doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,zip | اندازه حداکثر فایل: 2MB

  • انواع فایل های مجاز: txt,doc,docx,xls,xlsx,pdf,jpg,png,zip | اندازه حداکثر فایل: 2MB