دسته بندی خبر

دسته بندی مهندسی عمران

0 ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ در مهندسی عمران توسط moslem.gheysari ادامه خبر ›
0 ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ در مهندسی عمران توسط moslem.gheysari ادامه خبر ›
0 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ در مهندسی عمران توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ در مهندسی عمران توسط moslem.gheysari ادامه خبر ›
0 ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ در مهندسی عمران توسط moslem.gheysari ادامه خبر ›

ترسیم دو خطی در اتوکد

از این فرمان برای ترسیم خطوط مرکب استفاده می‌شود. خطوط مرکب خطوطی هستند که از دو یا چند خط موازی تشکیل شده‌اند.
0 ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ در مهندسی عمران توسط moslem.gheysari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ در مهندسی عمران توسط moslem.gheysari ادامه خبر ›

برخی دستورات مهم و کلیدی

در اتوکد و بسیاری از نرم افزارهای دیگر، برخی دستورات کلیدی و مهم وجود دارند که می توان از آنها بهره جست و بسیار سریع کارهای روتین و تکراری را…
0 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ در مهندسی عمران توسط moslem.gheysari ادامه خبر ›

ترسیم خط در اتوکد به روش قطبی و نسبی

آموزش ترسیم خط به روش مختصات قطبی و مختصات دهی نسبی: در این روش در فضای دوبعدی با وارد کردن مختصات x و y برای نقطه ابتدایی هر خط می توانیم محل…
0 ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ در مهندسی عمران توسط moslem.gheysari ادامه خبر ›
2 ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ در مهندسی عمران توسط moslem.gheysari ادامه خبر ›