کتاب روند اجرای مناقصه و قرارداد در شهرداری ها
15000 تومان اطلاعات بیشتر
کتاب روند اجرای مناقصه و قرارداد در شهرداری ها

راه های ارتباطی

آدرس:بهبهان میدان بیدبلند خیابان شریعتی آموزشگاه آینده سازان بهبهان

تلفن:06152722208

موبایل:09386441091

پیوند های مفید

گواهینامه ها